Makine ve Yedek Parça

Öncelikli Sektörler: Makine ve Yedek Parça Üretimi

Öncelikli Sektörler: Makine ve Yedek Parça Üretimi

Bu sektör; makine üretimi, yedek parça ve makine parçası üretimi ile makine bakım ve onarımını içermektedir.

Demir-çelik sanayinin, Osmaniye ekonomisi ve sanayisi açısından önemi son derece büyüktür. Sağlanan teşviklerin yanı sıra, Osmaniye’nin lojistik avantajlarının da bu sektörün gelişmesinde önemli rol oynadığını ortaya koymuştur.

Metal sanayi oldukça geniş bir tedarikçi yelpazesine sahiptir ve bunların bir kısmı İŞGEM’de yer alabilecek ölçektedir. Metal sanayii, alt sektörleri, destekleyici endüstrileri ve tedarikçileri ile birlikte düşünüldüğünde büyük bir ekonomi oluşturmaktadır. Bu sektöre ara mal, girdi, makine ya da yedek parça sunacak firmalara duyulan ihtiyaç yapılan görüşmelerde sıklıkla dile getirilmiştir. Bu noktada İŞGEM’in bu tür yeni girişimlere önemli avantajlar sunacağı düşünülmektedir. Bu avantajlar, yalnızca hedef pazara (büyük metal sanayi firmalarının OSB içerisinde yer alması) yakınlık ve İŞGEM’e özel avantajlarla sınırlı değildir. İŞGEM içerisinde yer alabilecek bu tür firmalar, aynı zamanda OSB ve KOSGEB avantajlarının da doğrudan yararlanıcısı olarak faaliyetlerine başlayabilecektir.

DOĞAKA raporları; bakım, onarım, makine parçalarının yeniden üretimi, yedek parça üretimi, ısıl işlem tesisleri, hidrolik parçaların ticareti gibi OSB için destekleyici mekanik ve elektrik hizmetlerinin daha çok Adana, Gaziantep, İskenderun ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden karşılandığına işaret etmektedir. Bu durum adı geçen ürün ve hizmetlere yönelik Osmaniye’de bir arz açığı olduğunun göstergesidir. Eğer bu açık Osmaniye firmaları tarafından karşılanabilirse, hem il dışına sızıntılar önlenebilecek, hem de bu alanda çalışan firmalar yakınlık nedeniyle karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

İskenderun OSB ve yakın zamanda kurulacak olan Ceyhan-Yumurtalık Enerji Bölgesinin de, İŞGEM içerisinde yer alan ve bu sektörde faaliyet gösteren firmaların hizmet verebileceği alternatif pazarlar olacağı değerlendirilmiştir.

İŞGEM’de makine ve yedek parça üretimi yapacak firmaların, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yanı sıra, diğer sanayi sektörlerinde hizmet veren işletmelere de hizmet sunacağı düşünülmektedir. Bu anlamda Osmaniye’de öne çıkan makine türlerinin, gıda sanayiinde kullanılanlar başta olmak üzere, zirai, tekstil, zeytin ve fıstık işlemede kullanılan makine türleri olacağı değerlendirilmektedir.

OSB’de yer alan İŞGEM ile ilişkisi ve mevcut sanayi firmalarının ihtiyaçları dikkate alındığında, makine ve yedek parça üretiminin Osmaniye’de girişimcilere yeni fırsatlar sunacağı düşünülmektedir. Bu alanda öncelikli görülen sektör ise metal işleri (yukarıda açıklanan diğer sanayiler arasında) sektörüdür.


PROJE KÜNYESİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı ve T.C. Osmaniye Valiliği'nin Faydalanıcısı olduğu Osmaniye İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi GOPA Danışmanlık Ltd. Şti. liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiştir.

İLETİŞİM

Osmaniye İŞGEM A.Ş.
Şehit Ömer Halisdemir Cad. No: 1
Büyük Tüysüz Mah., Toprakkale/Osmaniye
Telefon: +90 (328) 802 00 55
info@osmaniyeisgem.com