Yazılım ve Otomasyon

Öncelikli Sektörler: Yazılım ve Otomasyon

Öncelikli Sektörler: Yazılım ve Otomasyon

Günümüzde hemen hemen her şirket, yazılım ve otomasyon hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Yazılım hizmetleri sektöründe, diğer endüstriyel hizmetlere oranla, daha düşük yatırım sermayesine ve küçük ofis alanlarına gereksinim duyulduğundan, yüksek katma değer üretilebildiğinden ve dezavantajlı gruplar tarafından uygulanabilir olduğundan İŞGEM için özel bir önem arz ettiği düşünülmüştür.

Mevcut durumda Osmaniye’deki firmaların bu tür hizmetleri sıklıkla Adana ve Gaziantep’te yer alan firmalardan tedarik ettiği öğrenilmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde yapılan seminer etkinliğinde öğrenildiği üzere, Osmaniye’de de bu alanda faaliyet gösteren az sayıda girişimci bulunmakta ve bu girişimciler işlerini geliştirebilmek için profesyonel rehberliğe ihtiyaç duymaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün oluşturulması için değerli bir kaynak olarak görülmektedir. Zira üniversitenin yazılımcı formasyonu kazandıran yerleşik eğitim bölümleri (bilgisayar programcılığı, yönetim bilişim sistemleri, elektrik-elektronik ve makine mühendisliği vb.) mevcuttur. Bu bölümlerden mezun olacak öğrencilerin bir bölümünün serbest çalışma hayatını tercih ederek, gelecekte yazılım sektörünün girişimcilerine dönüşeceği düşünüldüğünde, yüksek katma değerli bu sektörün gelişimine İŞGEM büyük avantaj sağlayacaktır. Ayrıca son yıllarda dünyada ve ülkemizde sanayi-üniversite işbirliğinin ivme kazandığı ve bu alanda son derece başarılı projelerin üretildiği bilinmektedir. Dolayısıyla Osmaniye’de giderek gelişen bir üniversitenin varlığı, fayda/maliyet avantajı ve sanayi-üniversite bağının güçlendirilmesine sunacağı katkılar nedenleriyle yazılım ve otomasyon sektörünün İŞGEM için öncelikli sektörlerden biri olması önerilmiştir.

Sektörün değer zincirinin analiz edilmesi konusunda, masa başında ve sahada yürütülen çalışmalarda Osmaniye’de yazılım ve otomasyon sektöründe yer alan firmalar açısından anlamlı bir yoğunlaşma tespit edilememiştir. Bu nedenle sektörün mevcut değer zinciri yapısının analiz edilmesinin anlamlı olmayacağı kanaatine varılmıştır.


PROJE KÜNYESİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı ve T.C. Osmaniye Valiliği'nin Faydalanıcısı olduğu Osmaniye İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi GOPA Danışmanlık Ltd. Şti. liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiştir.

İLETİŞİM

Osmaniye İŞGEM A.Ş.
Şehit Ömer Halisdemir Cad. No: 1
Büyük Tüysüz Mah., Toprakkale/Osmaniye
Telefon: +90 (328) 802 00 55
info@osmaniyeisgem.com