OSİP Hakkında

OSİP Hakkında

Osmaniye İŞGEM Projesi (OSİP), yenilikçi KOBİ’lere odaklı güçlü bir platformun kurulmasıyla, Osmaniye ilinin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Osmaniye’de girişimciliğin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda geliştirilmiştir.

Finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa sağlanan; T.C. Osmaniye Valiliğinin nihai faydalanıcısı; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi’nin sözleşme makamı olduğu proje kapsamında, Osmaniye İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kurularak faaliyete geçirilecektir.

Proje, TR63 (Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay) bölgesini kapsamaktadır. Uygulama merkezi Osmaniye olup, proje kapsamında sunulacak hizmetlerden Kahramanmaraş ve Hatay’ın da yararlanabilmesi öngörülmüştür.

17 Haziran 2016 tarihinde başlayan ve 24 ay sürmesi öngörülen Teknik Yardım Projesi, iki bileşenden oluşmaktadır:

 • Bileşen A: Osmaniye İŞGEM’in hizmet altyapısının iyileştirilmesine yöneliktir. Osmaniye İŞGEM’in beş yıllık iş planının geliştirilmesinin yanında, hizmet kılavuzlarının hazırlanmasını, İŞGEM personelinin eğitiminin ve gelişiminin desteklenmesini, İŞGEM’in yeni işletmeleriyle birlikte işlevsel hale getirilmesini, görünürlük ve tanıtım faaliyetlerini kapsar.

 • Bileşen B: İŞGEM ve kiracılarının teknik kapasitelerinin güçlendirilmesine yöneliktir. Bu bileşen kapsamında; İŞGEM kiracılarının mevcut iş planlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, faaliyetlerinin desteklenmesi, İŞGEM İş Planının iyileştirilmesinde İŞGEM yönetimine destek verilmesi öngörülmüştür.

Projenin Amacı

Osmaniye İŞGEM’in kuruluş sürecinde teknik destek sağlanarak, merkezin ve kiracılarının kurumsal kapasitelerinin iyileştirilmesi ve teknik becerilerinin güçlendirilmesidir.

Projenin Hedefi

Projenin genel hedefi Osmaniye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasının desteklenmesidir. Bu kapsamda belirlenen hedefler şunlardır:

 • Nitelikli ve kapsamlı girişimcilik destek mekanizmaları geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmak amacıyla, seçili bölgelerde yeni iş kuluçka merkezi (İŞGEM) kurmak,
 • İŞGEM’ler arası iş birliğinin güçlendirilmesi için yeni ve mevcut iş geliştirme merkezleri arasında ağ oluşturma çalışmalarını desteklemek.
 • Yeni girişimcileri desteklemek, bölgedeki girişimcilik kültürünü geliştirmek ve KOBİ’lere teknik destek sağlamak.
 • Yeni girişimcileri cesaretlendirmek, iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve KOBİ’lerin çözüm ortağı olmak.
 • Girişimcilerin iş kurmalarını ve işlerini yönetmelerini kolaylaştırmak; işlerini büyütmelerine yardımcı olmak.
 • İstihdam yaratmak

Projenin Ulaşacağı Sonuçlar

 • İş geliştirme merkezlerine yönelik bilgi ve farkındalığı artmış yerel paydaşlar,
 • Geliştirilmiş girişimcilik kültürü,
 • Rekabet güçleri artmış, iş planlama ve yönetimi konusunda bilgi ve becerileri gelişmiş KOBİ’ler,
 • Girişimcilere ve İŞGEM çalışanlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
 • Ağ kurma faaliyetleri ile güçlendirilmiş, kapasitesi geliştirilmiş İŞGEM ve bağlantılı kurum/kuruluşlar.

Proje Ekibi

Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte olan ve T.C. Bilim, Sanayi Bakanlığının Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında uygulanan Proje, Osmaniye Valiliği adına, Almanya merkezli GOPA Danışmanlık firmasının Türkiye ofisinin liderlik ettiği konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Osmaniye’deki yerleşik ekip, Teodora Hristoforova (Ekip Lideri), İbrahim Çelebi (KOBİ Kilit Uzmanı), ofis müdürü ve bir destek personelinden/tercümandan oluşmaktadır. Yerleşik ekip; KOBİ, ekonomik ve finansal analiz, piyasa analizi ve iş planlama, insan kaynakları, eğitim, görünürlük ve iletişim, bilişim, vb. alanlarda görev yapan kısa süreli uzmanlarca desteklenmektedir.

Projenin Diğer Bileşenleri

Proje kapsamında Teknik Yardım Bileşeninin yanı sıra, İŞGEM binasının inşaatını konu edinen İnşaat İşleri, Kontrollük ve Tedarik Bileşenleri bulunmaktadır.

İnşaat bileşeni kapsamında 10.258 m2 kapalı alanda 125 m2 (16 adet), 250 m2 (16 adet) ve 500 m2 (6 adet) büyüklüğünde toplam 38 işliğin yanı sıra konferans, toplantı salonu, bilgisayar merkezi gibi ortak kullanım alanları inşa edilmiştir. İŞGEM, Avrupa Birliği standartlarında inşaatı ve tefrişatı yapılan bu modern ve güvenlikli iş alanlarında, kiracılarını ağırlamayı hedeflemektedir.

İŞGEM’in sunduğu hizmetlerin yanı sıra, kiracılarının, organize sanayi bölgesi ve KOSGEB avantajlarına doğrudan erişimi bulunmaktadır.

Proje Künyesi

Proje Sözleşme Makamı : T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Proje Referans No : EuropeAid/134915/IH/SER/TR/2
Finansman : Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
Teknik Yardım Bileşeni Uygulama Süresi : 24 ay (17/06/2016-17/06/2018)
Proje Nihai Faydalanıcısı : T.C. Osmaniye Valiliği

PROJE KÜNYESİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı ve T.C. Osmaniye Valiliği'nin Faydalanıcısı olduğu Osmaniye İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi GOPA Danışmanlık Ltd. Şti. liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiştir.

İLETİŞİM

Osmaniye İŞGEM A.Ş.
Şehit Ömer Halisdemir Cad. No: 1
Büyük Tüysüz Mah., Toprakkale/Osmaniye
Telefon: +90 (328) 802 00 55
info@osmaniyeisgem.com